Nyitva: H-P: 9.00-17.00      +36 70 560 46 99      info@megerteskozpont.hu      Facebook

Aki segít neked

Gombos R. Roland

Gombos Richárd Roland
Életvidító specialista

Miben tudok neked segíteni?

Javaslatokat teszek, nézőpontokat mutatok, hogy te magad felismerd azokat az érzelmeket, blokkokat, amelyek akadályoznak a mindennapokban teljes megélésében.

Blokkjaid feloldásában segítek, hogy megtaláld a kiegyensúlyozottságot, az egészséget, a boldogságot, és a létezés békéjét életedben. 

Mi a Biologika?

Egy új tantárgy neve, a Hamer doktor által feltárt természettudományos ismeretek egy másik, „germánozástól mentes”, ugyanakkor teljesen helytálló, találó, semleges összefoglaló neve, nevében utalva a legvégső lényegre, amiről a tantárgy szól. 

A kifejezés két részből tevődik össze.

BIO-: a „bio-” egy előtag, mely összetett szavakban az utótag életfolyamatokkal való kapcsolatát, összefüggését jelöli.

LOGIKA: A logika az érvényes következtetések és bizonyítások ill. az ezzel összefüggő filozófiai, matematikai, nyelvészeti és tudomány-metodológiai kérdések tudománya.

A logika szó a görög λόγος (ejtsd: logosz) szóból származik, jelentése: értelem, szó, gondolat, beszéd, érv, következtetés, számítás, bölcsesség, stb.).…logikus = valaminek a folyománya, következménye, ésszerű, értelmes, következetes.

 

Az öt biológiai természettörvény (alapismeretek)


 

A biologika a természetes elváltozások (alkalmazkodási életfolyamatok) értelmének és működésének (viszonylag) rövid, tömör leírása. A biologika, bio-logika nem keverendő össze a biológiával, mert a biológia az élő természettel, az élőlényekkel foglalkozó élettan tudományok összessége.

Megjegyzés: pato-logikus folyamat az, ami ésszerűtlen, értelmetlen, ártó, kártékony, melynek következménye a halál, a pusztulás (pl. mérgezés).

Bio-logikus folyamat az, melynek következménye az élet, az „élés”, az élet megnyilvánulása, folytatódása.

Ami biologikus, az (kizárásos alapon) csak értelmes (ért-elmés), céllal rendelkező, élet-értelmű, kölcsönösen előnyös együttélést, közös életet, közös együtt létezést, jólétet és elégedettséget támogató, elősegítő dolog lehet.

 

Miért Biologika és miért nem Új Medicina?

Korábban „bio-logika” mint tantárgy, mint kiemelt, átfogó téma nem volt, nem létezett, nem használták ezt a szót tantárgyra. A biologika (mint tantárgy) nem megy bele túlságosan a részletekbe, nem fed le mindent, főleg azért, mert a biologika a biológián, de még az orvostudományon belül is több tudományág közös területe, a tudományágak közös átfedési területe. 

(Bár sokféle tudomány létezik, és a tudományok önálló egységet alkotnak, sok közös átfedési terület volt már régebben is. Manapság a tudományok éles határvonalai egyre inkább elmosódnak, és új tantárgyak bukkannak fel, biofizika, biokémia, kvantumfizika, stb, amelyek magukba foglalják a régieket, ugyanakkor új dolgokat is leírnak. Hát, a biologika is ilyen.

 

Mi az Új Medicina?

Az első elnevezés, egy összefoglaló név, amit Hamer doktor a tudományos felfedezéseinek adott.

Miért „új” medicina?

Mert Hamer doktor orvos, belgyógyász, neurológus, agykutató, és hagyományos (ki)képzésben részesült, hagyományos medicinát tanult. Tudományos felfedezései hatására azonban ma már másképpen látja azt a dolgot, amit az emberek általánosságban „orvostudománynak”, „medicinának” neveznek.

Az orvostudomány célja elvileg ugye a gyógyítás volna, hiszen az orvostudomány alkalmazásának az egészség elérése kellene, hogy legyen a végeredménye. (Más kérdés – ami nem ide tartozik – hogy egyesek a „betegség ellen vívott harcban” látják a gyógyulás reményét.)

Hamer doktor felfedezése hatására azonban most már egészen alap-megállapításokból indul ki, (mint amit egykoron tanult) és egészen más irányból közelíti meg gyógyulás elérését, betegségek megelőzését, egészség fenntartását és egészen más módon látja a modern kori „gyógyászatot”, medicinát.

Az „Új” címkével (jelzővel) bizonyára azért látta el Hamer doktor a Medicina szót, mert Hamer doktor felfedezése alapjaitól írja át a régi, korlátozott szemléletű (materialista, medikalista, lélek létezését, és a lélekben megélt létező érzelmeket figyelmen kívül hagyó) orvostudományt.

 

Miért Biologika és nem Új Medicina?

Korábban "bio-logika" mint tantárgy, mint kiemelt, átfogó téma nem volt, nem létezett, nem használták ezt a szót tantárgyra. A biologika (mint tantárgy) nem megy bele túlságosan a részletekbe, nem fed le tudományág közös területe, a tudományágak közös átfedései területe.

(Bár sokféle tudomány létezik, és a tudományok önálló egységet alkotnak, sok közös átfedési terület volt már régebben is. manapság a tudományok éles határvonalai egyre inkább elmosódnak, és új tantárgyak bukkannak fel, biofizika, biokémia, kvantumfizika, stb, amelyek magukba foglalják a régieket, ugyanakkor új dolgokat is leírnak. Hát, a biologika is ilyen.

 

Igaz-e, hogy az új medicina, biologika egy terápiás módszer?

Nem igaz. Aki ezt állítja, hazudik. (Vagy nem érti azt, amiről nyilatkozik, és téved. 
Ez abból is látszik, hogy ha szóba kerül a terápia-téma, a fanatikusok nem tudnak rendes választ adni.)

Az Új Medicina NEM terápiás módszer, hanem a természetes elváltozások működésének ismerete.
Terápiás módszer volna, ha lenne benne bármi „terápiás instrukció” vagyis kezelési előírás. Ilyen nincs benne.
Hogyan tudja akkor mégis szinte bárki hasznát venni a gyógyulásához, egészségéhez?

Az ésszerűség elvét kell követni. Az új ismeretek, és összefüggések fényében. Ennyi.

 

Forrás: Barnai Roberto - Biologika Szerv Atlasz 2012, illetve egy részlet Biologika Szabadegyetem honlapján megjelent cikke.

Ricsit mindenkinek csak ajánlani tudom, aki boldogabb életet szeretne. Árad belőle a szeretet és a segítőkészség. Látni a szemeiben az együttérzés örömét, amikor rájövünk, mi miért történik életünkben. Több problémámat is megoldott, amivel évek óta küzködtem. Depresszió, alkohol, érzelmi függőség...Különböző technikákat javasolt, hogyan fogadjam el, és szeressem önmagam. És működik! Sokkal mosolygósabbak a napjaim. Minden talalkozás, beszélgetes után többnek érzem magam. Hatalmas változáson mentem keresztül pár hét alatt a segítségével.  Örök hála és köszönet neki! R. Brigitta...
 Egy hosszú önismereti munka során jutottam el egy ismerős ajánlására Ricsihez.Bevallom, az általa használt módszerek kipróbálásán túl arra is nagyon kíváncsi voltam, hogyan tudnak működni a \"férfi-energiák\" egy lelki gyógyító személyében.Nos, a benyomásaim első perctől fogva nagyon pozitívak voltak és nagyfokú bizalmat éreztem, mert Ricsi nagy empátiával és odafigyeléssel foglalkozott a problémáimmal. A hipnózis terápiát csak ajánlani tudom, a módszer képes a jelenben cipelt problémáink a mélységes múltban való okainak megmutatására.Lenyűgözőnek találtam egy másik terápiás alkalommal a felrajzolt családfa és a családban előforduló súlyos betegségek alapján a családtagokban meghúzódó mély lelki mozgatórugók és ös...
A mindennapok sok megpróbáltatás elé állítottak egy nem éppen önbizalommal, félelemmel teli emberként. A terápia mindenre magyarázatot adott, megértettem, hogy ebben a történetben miért úgy és miért akkor voltak mélypontok. Megmutatta számomra, hogy nem kell mindenért magamat hibáztatni és felelőssé tenni. Az életben minden van valamiért, tehát azt is megtanultam, hogy véletlenek bizony nincsenek! Nekem nagyon sokat adott az a tartalmas beszélgetés egy olyan terapeutával, mint Richárd! Én mindenkinek csak ajánlani tudom Őt! Személyisége magával ragadó, olyan kisugárzással rendelkezik, ami már önmagában is gyógyító erejű, párosítva a terápiával és természetesen a hipnózissal. Számomra ma már csak a jelen létezik, a múltat lezárta...
\"Lenyűgözőnek és hatalmas dolognak tartom, hogy már az első alkalom mekkora felismeréseket és Aha! érzéseket okozott. Sikerült megértenem és túljutnom azokon a múltbéli történéseken, amik kihatottak a jelenemre, és megoldhatatlannak tűnő feladatként álltak előttem. Az első beszélgetés óta 7 hónap telt el, és az életem teljesen megváltozott. A hipnózis segített olyan dolgokra is rávilágítani, amiről nem is sejtettem, hogy esetleg akadályozhatja egy kiegyensúlyozott, boldog élet lehetőségét. Falakat lehet vele áttörni, ami után az ember elindulhat a fejlődés útján. Rendkívül hálás vagyok Ricsinek, mert az ő tudása, személyisége, és osztatlan figyelme nélkül soha nem tudtam volna ilyen rövid idő alatt ekkora pozitív irányú ...
\"A beszélgetések által sokkal jobban megismertem saját magamat, motivációimat, megszűnt bennem a harag, és abbahagytam mások hibáztatását. Az Én életemért Én vállalom a felelősséget. Alapvetően nem szívesen adom ki magam másoknak, azonban Ricsinél szinte rögtön megnyíltam. Személyiségével meghitt, szeretetteljes hangulatot teremt, melyben az emlékek átbeszélése, új szemszögből való megvilágítása, és megértése során teljes szívből lehet sírni és nevetni. A felismerések Aha! érzéseinek hatására mindent tudni akartam. Tanulni, megérteni, elfogadni, fejlődni.  Nagybetűs élmény a közös munka egy szakmailag és emberileg is nagyszerű terapeutával.\"L. Adél...
\"Ricsit a fogyási nehézségeim kapcsán kerestem fel! Hipnózis céljából, mert megszerettem volna érteni saját magam miért ragaszkodom a kilóimhoz! Amikor először találkoztam Ricsivel, egy jó érzés fogott el, éreztem, hogy megbízhatom benne és segíteni akar nekem! Elmesélte milyen tapasztalatokkal rendelkezik és hogyan tud nekem segíteni!A találkozások folyamán rávilágított bizonyos pontokra az életemben amit saját magam nem akartam elismerni vagy nem vettem észre, ezzel is segítette gyógyulásomat! Úgy érzem sikerült megtalálnom a konzultációk végével a harmóniát önmagammal és a bánat evések és evési rohamok megszűntek!Elkezdtem újra sportolni! A folyamatban elkezdtem megtalálni újra önmagam! Mindenkinek csak ajánlani tudom! A hipn...
 \"Nagyon sok ember életében történhetnek olyan események, amelyek elengedéséhez segítségre van szüksége. Ehhez először is az kell, hogy az ember beismerje, hogy bajban van. Be kell látnia, hogy egyedül nem tud megbirkózni a múlttal, és a múltból nem tud megérkezni a jelenbe, mert az itt és mostban éljük az életünket. Sokan leragadtunk valahol, valamelyik eseménynél a múltban, ahonnan el kell szakadnunk. Nekem ebben segített a hipnoterápia, illetve Roland. Féltem tőle, nem tudtam mire számíthatok. Nehezen szántam rá magam, de a \"kezelés\" után szó szerint újjászületve megtaláltam önmagam, kitűztem a jövőre vonatkozó céljaim és gőzerővel élem az életem!\"S. Edina...
Testi tüneteink üzenete - GNM Bio-logikaSzervrendszereinkre épülő 9 x 1 napos képzés Emésztés-Kiválasztás-Keringés-Mozgás-Légzés-Ivarszervek-Érzékszervek-Hormonrendszer tematikában...
Megértő-Együttműködő Kommunikáció (MEK) I-IIMegértő, együttműködő kommunikáció elsajátítása, fejlesztése 2 x 2 napos kommunikációs tréning 4-9 fő részére...
Én-felismerés (megértés)6 x 8 óra önismereti munka BENSŐ GYERMEK-éneddel Születés - Család - Rendszerek - Kommunikáció - Bőség - Érett felnőtt tematikával...
Lélekvidító Benső Műhely Önismeret, öngyógyítás, test-tudatosság - Intenzív, mozgásos, önismereti csoportos 6-9 alkalmas műhely...
Vélemények\"Mit mondhat az ember egy klienséről, aki hosszú éves, gyerekkorából hozott gondokat old meg, majd 360%-ot változtat életén, folytatva azt, hogy hipnoterapeuta kollégám lesz, és végül barátom. És Richárd itt nem állt meg. Folyamatosan tanul, fejlődik egy tiszta lelkű kiegyensúlyozott ezoterikus, energia és lélek gyógyító lett. Aki segíti az embertársait, hogy ugyanazon vagy hasonló változásokon vezesse keresztül őket, életük és egészségük javulásában.Őszinte szívvel, tisztelettel ajánlom szolgáltatásait és büszke vagyok, hogy barátom, kollégám évek óta.\"Kun Attila CCHt., Direktor Magyar Hipnózis Akadémiahttp://www.magyarhipnozisakademia.com/...